GREEN Factor

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato webová stránka odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které jsou na ní obsaženy.

GREEN Factor

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ZDROJE

O nás

GREEN Factor

GREEN Factor je projekt programu Erasmus+, jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o globální potřebě ochrany životního prostředí. Za tímto účelem se bude snažit podpořit změnu mentality a smysl pro iniciativu, zejména u mladé generace, s cílem zvýšit a rozvíjet jejich zelené vědomí a posílit jejich postavení, čímž se z nich stane "skutečný faktor změny". Vzhledem k tomu, že GREEN Factor si klade za zvláštní cíl podporovat povědomí mladých lidí, kteří se stanou dospělými zítřka a budou zodpovědní za budoucí generace, bude projekt zaměřen především na potřeby a postoje mladých lidí (16-30 let) a u odborníků, kteří s mladými lidmi pracují, aby na ně působil účinněji a dlouhodobě (pracovníci s mládeží, pracovníci zelených a mládežnických sdružení).